O nás

Netvrdíme, že umíme vše, ale velmi dobře rozumíme problematice, jíž se věnujeme.

Náš tým

Náš právní tým je složený z osobností schopných porozumět složitým právním problémům, provést pečlivou právní analýzu a klientovi připravit srozumitelný a použitelný výstup. Naši seniorní právníci se právnímu poradenství věnují již několik let a díky jejich advokátní, přednáškové a publikační činnosti jsou akceptováni jako odborníci na daná právní odvětví. Jako součást našeho týmu jim sekundují talentovaní a širokým spektrem znalostí vybavení koncipienti. Většina členů našeho týmu zároveň část svého působení strávila v zahraničí, během něhož nabyla zkušenosti i s jinými právními řády. Považujeme za samozřejmost, že se v rámci spolupráce s naší kanceláří domluvíte anglicky, německy, francouzsky a rusky.


Lidé


JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2003), titul Mgr. (ukončeno s vyznamenáním)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2004), titul JUDr.
Universität Konstanz, Juristische Fakultät, (2005), titul LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006), titul Ph.D.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2002)

Korporátní právo
Fúze a akvizice
Právo cenných papírů
Insolvenční právo
Veřejné zakázky, veřejné investice, veřejná podpora
Právo mezinárodního obchodu
Mezinárodní právo soukromé
Čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo

Zapsán v seznamu rozhodců Fotbalové asociace České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno
Soudní znalec v oboru – Právní vztahy k cizině (www.zahranicnipravo.cz)

Mgr. Ing. Jan Kabeš

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta, Masarykova univerzita (2011), titul Mgr.

Fakulta Ekonomicko – správní, Masarykova univerzita (2014), titul Ing.
Držitel certifikátu IES v oblasti nekalé soutěže

Nemovitosti
Pracovní právo
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Konkurzní otázky
Obchodní smlouvy
Korporátní právo
Bankovnictví a finance
Úpadkové právo

Mgr. Lukáš Dušek

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2013), titul Mgr.
School of Law, University of Kent (2011), Diploma in Law

Sporná agenda včetně soudního a rozhodčího řízení
Závazkové právo a deliktní právo
Právní vztahy k nemovitostem
Korporátní právo
Sportovní právo
Insolvenční právo
Ústavní právo a ochrana lidských práv

Mgr. Marek Nebesář

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2012), titul Mgr.

Softwarové, doménové a internetové právo (IT právo)
E-commerce a elektronická komunikace
Technologie, media a telekomunikace (TMT)
Autorské právo
Korporátní právo

Mgr. Helena Skalská

+420 224 247 215
český,anglický,francouzský

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2019), titul Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014), titul Mgr.
University of Copenhagen (2013)
NOVA Southeastern University, Shepard Broad Law Center (2012)

Ochrana slabší smluvní strany
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Veřejné zakázky, čerpání prostředků z fondů EU
Závazkové právo
Právo IT
Rozhodčí řízení

Mgr. Ondřej Šafránek

+420 224 247 215
český,anglický

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2016), titul Mgr.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2012)

Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zadávání
Správní právo, právo územních samosprávných celků
Právo nemovitostí
Korporátní právo
Závazkové právo

Mgr. Petra Ďuranová

+420 224 247 215
český,anglický

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2016), titul Mgr.

Závazkové právo
Korporátní právo
Insolvenční právo
Právo nemovitostí
Pracovní právo

Mgr. Martin Bulušek

+420 224 247 215
český,anglický,francouzský

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014), titul Mgr.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2010), titul Bc.
Université Nice Sophia Antipolis (2010)

Občanské právo procesní
Veřejná podpora
Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zakázky
Správní právo
Obchodní právo

Mgr. Karolína Bémová

+420 224 247 215
český,anglický,francouzský

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2016), titul Mgr.
Université Paris – Sud XI, Faculté Jean Monnet (2014/2015)

Závazkové právo
Sporná agenda včetně soudního a rozhodčího řízení
Veřejné zakázky, čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo
Právo obchodních korporací

Václav Janeček

(Oxford, Velká Británie)
právo IT, právo veřejných zakázek, závazkové právo a otázky práva common law

Ondřej Trnka

(České Budějovice)
právo nemovitostí, veřejná podpora a veřejné zakázky, správní a ústavní právo a německé právo

Klára Špinková

Klára Špinková je vedoucí administrativního personálu, který zajišťuje a řídí spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

Tereza Nieweltová

Tereza Nieweltová je vedoucí administrativního personálu, který zajišťuje a řídí spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

A další ...

Vedle stálých členů naší kanceláře, v závislosti na potřebách a zájmech klienta spolupracujeme příležitostně také s řadou dalších domácích i zahraničních odborníků.

Nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho týmu je samozřejmě náš další personál včetně právních asistentů (studentů právnických fakult) a administrativního personálu pod vedením Petry Horníčkové.