O nás

Pracovní týmy sestavujeme pečlivě a ke spokojenosti klienta.

Náš tým

Náš právní tým je složený z osobností schopných porozumět složitým právním problémům, provést pečlivou právní analýzu a klientovi připravit srozumitelný a použitelný výstup. Naši seniorní právníci se právnímu poradenství věnují již několik let a díky jejich advokátní, přednáškové a publikační činnosti jsou akceptováni jako odborníci na daná právní odvětví. Jako součást našeho týmu jim sekundují talentovaní a širokým spektrem znalostí vybavení koncipienti. Většina členů našeho týmu zároveň část svého působení strávila v zahraničí, během něhož nabyla zkušenosti i s jinými právními řády. Považujeme za samozřejmost, že se v rámci spolupráce s naší kanceláří domluvíte anglicky, německy, francouzsky a rusky.


Lidé


JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2003), titul Mgr. (ukončeno s vyznamenáním)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2004), titul JUDr.
Universität Konstanz, Juristische Fakultät, (2005), titul LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006), titul Ph.D.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2002)

Korporátní právo
Fúze a akvizice
Právo cenných papírů
Insolvenční právo
Veřejné zakázky, veřejné investice, veřejná podpora
Právo mezinárodního obchodu
Mezinárodní právo soukromé
Čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo

Zapsán v seznamu rozhodců Fotbalové asociace České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno
Soudní znalec v oboru – Právní vztahy k cizině (www.zahranicnipravo.cz)

Václav Janeček

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Faculty of Law, University of Oxford (2017), titul M.St. in Legal Research
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2017), titul Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2016), titul JUDr.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2013), titul Mgr.
School of Law, Politics and Sociology, University of Sussex (2012)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2011), titul Bc.

Soukromoprávní odpovědnost, náhrada škody
Závazkové právo
Veřejné zakázky, veřejné investice, veřejná podpora
Právo duševního vlastnictví, softwarové právo, právo ICT
Common law - anglické právo
Evropské právo
Ústavní právo, správní právo
Daňové právo

Mgr. Lukáš Dušek

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2013), titul Mgr.
School of Law, University of Kent (2011), Diploma in Law

Sporná agenda včetně soudního a rozhodčího řízení
Závazkové právo a deliktní právo
Právní vztahy k nemovitostem
Korporátní právo
Sportovní právo
Insolvenční právo
Ústavní právo a ochrana lidských práv

Mgr. Marek Nebesář

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2012), titul Mgr.

Softwarové, doménové a internetové právo (IT právo)
E-commerce a elektronická komunikace
Technologie, media a telekomunikace (TMT)
Autorské právo
Korporátní právo

Mgr. Helena Skalská

+420 224 247 215
český,anglický,francouzský

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014), titul Mgr.
University of Copenhagen (2013)
NOVA Southeastern University, Shepard Broad Law Center (2012)

Ochrana slabší smluvní strany
Veřejné zakázky, čerpání prostředků z fondů EU
Závazkové právo
Mezinárodní právo soukromé
Common law (americké právo)

Mgr. Ondřej Šafránek

+420 224 247 215
český,anglický

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2016), titul Mgr.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2012)

Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zadávání
Správní právo, právo územních samosprávných celků
Právo nemovitostí
Korporátní právo
Závazkové právo

Mgr. Petra Ďuranová

+420 224 247 215
český,anglický

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2016), titul Mgr.

Závazkové právo
Korporátní právo
Insolvenční právo
Právo nemovitostí
Pracovní právo

Mgr. Martin Bulušek

+420 224 247 215
český,anglický,francouzský

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014), titul Mgr.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2010), titul Bc.
Université Nice Sophia Antipolis (2010)

Občanské právo procesní
Veřejná podpora
Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zakázky
Správní právo
Obchodní právo

Mgr. Ondřej Trnka, LL.M.

spolupracující advokát

+420 224 247 215
český,anglický,německý

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2010), titul Mgr. (ukončeno s vyznamenáním)
Juristische Fakultät, Universität Salzburg (2009)
Juristische Fakultät, Universität Passau (2011), titul LL.M.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2009)

Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zakázky, veřejné investice, veřejná podpora
Ústavní právo, správní právo, právo územních samosprávných celků
Právo mezinárodního obchodu
Německé právo

Petra Horníčková

Petra Horníčková je vedoucí administrativního personálu, který zajišťuje a řídí spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

A další ...

Vedle stálých členů naší kanceláře, v závislosti na potřebách a zájmech klienta spolupracujeme příležitostně také s řadou dalších domácích i zahraničních odborníků.

Nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho týmu je samozřejmě náš další personál včetně právních asistentů (studentů právnických fakult) a administrativního personálu pod vedením Petry Horníčkové.